Жилищното строителство в Русенско продължава да набира скорост, макар да остава далеч от нивата преди десетина години, показват данните на националната статистика за 2018 г. През миналата година е започнато строителството на 70 сгради - малко по-малко отколкото през 2016 г. Жилищата в тях са обаче повече - 330, 243, което е с 35 на сто повече от предходната година. През 2016 г. бяха започнати 243 жилища, а през 2015 г. - 148. 
Този темп най-вероятно ще се запази и през следващите месеци, за което говорят данните за издадените разрешителни за строеж. През миналата година са издадени документи за 103 сгради с 416 жилища - с 28% повече отколкото през 2017 г. И ако всички те започнат навреме, вероятно тази година ще имаме доста повече нови жилища на пазара.
Броят на издадените разрешителни за строеж доближава пика от 2016 г., когато бяха извадени документи за 96 сгради с 444 жилища в тях. По закон, строителството трябва да започне в тригодишен срок от издаване на разрешителното, в противен случай то губи силата си.
Тези 300-400 нови жилища, строящи се в областта годишно, представляват под половин процент от общия брой в областта. С тези темпове сградният фонд би се обновил за повече от 200 години, така че по всичко изглежда, че ще продължим да обитаваме стари апартаменти още доста време. От друга страна, хората, които могат да си позволят да закупят ново жилище, съвсем не са толкова много. А при продължаващо намаляване на населението е ясно, че кандидатите за нови домове няма да се увеличават.