Риболовът остава забранен и за следващите три години в 8 участъка на река Дунав, няколко от които са около Русе. Това става ясно от заповедта на земеделския министър Румен Порожанов, подписана на 1 февруари. С цел да се опази биоразнообразието в реките и акваторията на Черно море министерството е подготвило списък със зоните, където риболовът ще бъде забранен от 2019-а до 2021 година. В общи линии той е същият като за предходния период 2016-2018 година.
Във водите на българския участък на река Дунав се забранява риболовът с всякакъв вид риболовни уреди и средства в канали, затони, от брега на островите и в прибрежната им зона на защитена местност "Калимок-Бръшлен", която обхваща островите Мишка, островната група между Голям Бръшлен и румънския бряг, Безименен, Калимок, Радецки, както и канала между острова и българския бряг. 
Тоталната забрана обхваща още защитените местности Гарвански блата и Блатото край село Малък Преславец в Силистренско, временните и постоянни затони на Дойчов остров, резерват "Сребърна", лимана на пристанище Лом, разлива под с. Долни Цибър.
Двойно повече - 17, са участъците по Дунав, в които ще бъде забранен стопанският риболов. 
В списъка вътрешни водоеми, в които забраната за риболов ще важи в следващите три години, няма включени обекти от Русенска област.