Десет фирми подадоха оферти по обществената поръчка за строителния надзор на дългоочаквания ремонт на 47 километра от натоварения, но невъзможен за нормално пътуване и на места изглеждащ като фантом път Русе-Кубрат, който не е пипан повече от 30 години и е осеян с дупки с дълбочина по 20 и повече сантиметра. Въпреки че поръчката за същинското строителство е спряна, в ход е процедурата за строителния надзор. Както е известно и при двете поръчки обаче има уловка и тя е, че към момента няма осигурени пари. Планирано е с проектите да се кандидатства за финансиране по оперативна програма "Региони в растеж", при спестени пари по нея. 
Обявената обществена поръчка е разделена на шест позиции, като строителният надзор за ремонта на отсечката от 46 км от второкласния път Русе-Кубрат е обособен в две различни позиции. Едната обхваща 21,5 км, които са изцяло в Русенска обаст и започва в близост до кръстовището на пътя Русе-Варна, като за нея са предвидени 480 000 лева. В другата позиция е включен ремонтът на 25 км от трасето и той обхваща областите Русе и Разград, като за него е предвидена същата сума. По-голяма част от фирмите са подали оферти и по двете позиции. 
Сред кандидатите са варненската фирма "Трафик Холдинг", хасковската "Ен Ар Консулт" и софийските "Руткес", "Трансконсулт-БГ", "ИВ Контрол Варна", "Пътинвест-инженеринг" и "Пътконсулт 2000". Оферти за участие подадоха също три обединения: "ИКП-СЖС", в което влизат "Инжконсултпроект" и "СЖС България", ДЗЗД "Пътконсулт 2000 - Консулт 64" и обединение "СНИК ТРИ ЕС". 
Предстои комисия да огледа документите на фирмите, да извърши класиране на участниците, а след това договорите между Пътната агенция и избраните фирми изпълнители да бъдат подписани и ако това не се случи до три месеца от подписването на договора, той може да се прекрати. В случай, че бъдат осигурени средства за обновяването на пътя, срокът за упражняване на строителния надзор ще е 13 месеца.