1193 русенци са подали данъчните си декларации по електронен път до 31 януари, за да ползват полагащата им се отстъпка от 5%, съобщиха от НАП-Русе. Това са 74% от приетите за първия месец на годината 1617 декларации и е със 7% повече от същия период на 2018 г. Ако тези хора нямат просрочени публични задължения, те ще се възползват от облекчението, което може да бъде в размер до 500 лв. 
До края на кампанията - 30 април 2019 г., всеки, който не дължи нищо на държавата и има право, може да ползва някое от останалите облекчения. Тук влизат отстъпките за лица с намалена работоспособност, за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане, за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране, за дарения, за млади семейства с кредит за жилище, за отглеждане на деца и на деца с увреждания, за извършени безкасови плащания.
 Добрата новина за тази година е, че намалява бумащината за получаване на облекчения за деца, деца с увреждания и за лихви по ипотечен кредит на млади семейства. Когато единият от съпрузите подава годишната си данъчна декларация, вече не е необходимо да прилага декларация с подпис от другия съпруг, че няма да ползва облекченията. Ако обаче и двамата съпрузи подадат декларации с искане да ползват отстъпки от дължимия налог, НАП ще хване измамата и в резултат и двамата ще загубят правото да ползват облекчение. 
Законът дава право на един от съпрузите да намали годишния си облагаем доход с 200 лв. за едно ненавършило пълнолетие дете, с 400 лв. за две деца и с 600 лв. за три и повече деца. Отстъпката може вече да е ползвана през миналата година чрез работодателя, но хората, които не са го направили, могат да подадат годишна данъчна декларация и да я получат, дори да имат само доходи от заплата. На практика много хора пропускат да ползват тази възможност, тъй като тя би им донесла сума от 20 лева на дете годишно, с които не могат да му купят и едни обувки. Отстъпката за дете с увреждания е 2000 лева, което означава да се спести 200 лева данък.
Един от съпрузите в младо семейство може да намали годишния си облагаем доход и с разходите за вноски по първите 100 хил. лв. от ипотечен кредит за купуване на единствено жилище на домакинството. Условието за това е един от съпрузите да е бил под 35-годишна възраст при подписването на договора за заем. 
100 хил. лева в повечето случаи са предостатъчни за жилище в Русе, а върху тази сума при 20-годишен заем вноските в момента са около 600 лева на месец. В началото на периода над половината от тези 600 лева са лихви, така че на практика с подаването на декларацията може да се спести сума от 350-400 лева за годината. НАП изисква към декларацията да се прилага погасителен план, в който се виждат лихвите и главниците в отделни графи, както и удостоверение от банката за направени вноски и платени лихви.