С 25% по-голям бюджет ще разполага тази година община Борово. Общият му размер е 6 173 406 лева, докато през 2018 той е бил 4 922 754 лв. 
Добрата финансова политика и събираемостта на данъците реализират собствени приходи в размер на 1 151 942 лв., с които се обезпечава дейността на двете общински предприятия със 760 000 лв., а с останалите средства ще се дофинансират други дейности на общината, обясни кметът Валентин Панайотов.   
За тази година са заложени редица инфраструктурни обекти, сред които реконструкцията на водопроводната мрежа, ремонт на улици, на читалище "Искра-1898", изграждане на параклис и благоустрояване на терена в района на пазара. Предвидени са и редица текущи ремонти по кметствата и читалищата по селата, които ще са по предложения на кметовете. За първи път в бюджет 2019 са залегнати средства за дофинансиране на училищата в размер на близо 50 000 лева от собствени средства.
Бюджет 2019 е изключително добър и балансиран и е насочен към хората. В него са залегнати приоритети за развитие на общината, желанието на местната власт за подобряване облика на населените места, подобряване на бизнессредата и косвено повишаване качеството на живот на гражданите, каза кметът Валентин Панайотов на сесията, на която бюджетът за 2019 беше приет единодушно от общинския съвет в градчето.