През 2018 г. приходите на „Параходство Българско речно плаване“ от превозна дейност намаляват с над 1 млн. лева спрямо миналогодишните, но превозвачът отчита счетоводна печалба от 202 хил. лева благодарение на финансови операции. Това става ясно от предварителния, неодитиран отчет на дружеството за миналата година, изпратен до фондовата борса.
През четвъртото тримесечие на миналата година резултатите леко се подобряват и приходите от собствена дейност достигат 12,2 млн. лева. Разходите обаче са с 1,3 млн. лева по-големи, така че от основната си дейност превозвачът е на минус. Тази дупка се компенсира с финансови приходи за 1,724 млн. лева. Според финансовия отчет паричните постъпления от продажби на имоти, машини други дълготрайни активи са в размер на 1,5 млн. лева. 
През октомври миналата година БРП обяви продажбата на 3600 дяла от капитала на дъщерното си дружество „Порт Пристис“ на „Балкантурс“ ЕООД - Русе. Цената на сделката не бе съобщена. В притежание на БРП останаха 1900 дяла /19%/, а „Балкантурс“ получи мажоритарен дял от 51%. През декември параходството съобщи за продажба на танкер-баржа „БРП ТЕ-1“, отново за необявена сума.
Такива продажби вървят вече втора година. По същия начин през 2017-а БРП успя да завърши на печалба благодарение на извършената продажба на 430 000 броя поименни налични акции от капитала на „Маяк КМ“ АД. От сделката бяха получени 4,3 млн. лева.