Зейналите дълбоки и опасни ями по бул. "Тутракан" към входа за "Свободна зона" вчера бяха запълнени с трошен камък и фракция. Като временна мярка осеяната с множество дупки пътна отсечка, която се използва от фирмите в района, бяха застлани, а при подходящо време ще се ремонтират. По това трасе преминават много тежкотоварни камиони, което е една от причините за повреждането на настилката. Въпреки че проблемът със зейналите дупки временно беше решен, не липсваха и недоволни водачи, които коментираха, че пълнежът с фракция е безсмислено разхищение на средства.