Минимално увеличение на данъка за замърсяващи и пушещи автомобили залага община Русе за 2019 година. Налогът за превозните автомобили се променя заради законовите изменения, приети в края на 2018, като за общината се прилага минимално предвиденото в закона оскъпяване за старите коли. 
Според разработената нова концепция данъкът върху превозните средства за тази година се определя по формула, която включва два компонента: имуществен и екологичен. 

Имущественият компонент отчита мощността и годината на производство на автомобила, а екологичният отчита екологичната категория на автомобила. В закона за местните данъци и такси са определени шест диапазона на мощности на автомобили, съгласно които данъкът се определя за 1 кW в определени граници, като за община Русе се прилага минимално предвидената в закона ставка, обясняват от администрацията. 
Общината предвижда и максимална отстъпка за по-новите и по-екологичните автомобили.
А иначе кампанията за плащането на местните данъци и такси започва на 4 февруари (понеделник), като традиционно тези, които се издължат до края на април, ще ползват 5% отстъпка. В сила е възможността за плащане на две равни вноски на данъка върху недвижимите имоти, таксата битови отпадъци и данъка върху превозните средства до 30 юни и до 31 октомври. Плащането се извършва на касите в служба „Местни данъци и такси“ на ул. „Котовск“ 1 от 8,30 до 17 часа без прекъсване, като в паричния салон освен в брой, може да се плаща и чрез ПОС-устройства. Налозите могат да се плащат лесно, бързо и удобно също и чрез офисите на Изипей и Фастпей в цялата страна, както и през интернет платформата Ипей. За удобство и улеснение на гражданите е въведена и услугата за онлайн плащане на задължения за местни данъци и такси. През сайта на общината по всяко време жителите на Русе могат да ги заплатят чрез своя клиентски идентификационен номер.