Парите за втора пенсия в частните фондове, където отиват 5% от доходите на родените след 1960 година, на практика се топят, тъй като доходността по спестяванията е по-ниска от инфлацията. Последната справка на Комисията за финансов надзор (КФН) показва средна доходност за последните две години (2017 и 2018 г.) от 1.17% годишно. В същото време годишната инфлация за 2018 г. е 2.8%. Така въпреки че номиналната стойност на парите по партидите се увеличава, тяхната покупателна способност намалява. 
Като прибавим и събираните от фондовете такси, които също намаляват доходността, както и факта, че тази доходност за първите пенсионери по новата система ще бъде натрупвана не 35-40 години както в НОИ, а по-малко от 20, очевидно вторият "стълб" на пенсионната ни система ще се окаже също толкова немощен като първия. 
По данните на КФН за последните две години дори фондът отличник "Бъдеще" реализира доходност под инфлацията - 2.26% годишно. А при "Алианц България", доходността е дори отрицателна. 
Разбира се, за тези разочароващи резултати вина носят не само фондовете. Те са принудени да влагат огромната част от набраните средства в депозити, където доходността е почти нулева, или в държавни ценни книжа, където и отрицателните лихви вече не са редки. И това е резултат на политиката на Европейската централна банка, целяща на практика да финансира правителствените дългове чрез парите на спестителите посредством инфлацията.