Над 1 милион лева ще инвестира и тази година община Русе, за да станат 13-те кметства и четири от кварталите около Русе по-привлекателни. 318 000 лева ще бъдат отпуснати за ремонт и изграждане на детски и спортни площадки, кътове за отдих, закупуване на нови машини и съоръжения за поддръжка на паркове и градини, озеленяване в рамките на кампанията „Малки населени места“. Тя се провежда вече за пета поредна година и беше открита вчера от зам.-кмета Страхил Карапчански. Освен това са осигурени 700 000 лева за ремонт на улици и тротоари в кметствата и кварталите, като по този начин за поредна година общината инвестира над 1 млн. лв. в малките населени места.