Консултанти от немската фирма ADMED Health Care Consulting, които са представители на работодатели от сферата на здравеопазването, ще се срещнат със студенти от факултет „Обществено здраве и здравни грижи“ днес от 10 ч в зала 2.101 на Русенския университет „Ангел Кънчев“. Консултантите ще разяснят възможностите за кариерно развитие в Германия. Те предлагат работа в голяма мрежа от болници, рехабилитационни клиники и домове за специализирани грижи на територията на цяла Германия. Фирмата предлага също и безплатно обучение по немски език преди започването на работа в избраната институция.