След провала на търга за продажбата на сградите, включени в бившия Хлебозавод на ул. „Потсдам“ 1, който трябваше да се проведе в началото на януари, общината веднага пусна повторна процедура за апетитния имот. Това всъщност е пореден провал на сделката поради липса на инвеститорски интерес. Сградите в бившия Хлебозавод и тази година са включени в плана за приватизация на общинската собственост, като именно от тях се очакват най-сериозни приходи. Началната тръжна цена за имота с площ 18 968 кв.м в Източна промишлена зона е 4 492 742 лева без ДДС, като за сравнение при насрочения през февруари миналата година търг цената беше 4 816 000 лева. 
Общината придоби този имот още при ликвидацията на „Хляб и хлебни изделия“ през февруари 2015 година, като оттогава цели помещения или части от тях са отдадени под наем.