Спор за коректността на начислена от "Енерго Про" сметка завърши в полза на гражданин с решение на Окръжния съд, като не подлежи на обжалване.
На 2 август служители на енергийната компания подменили електромера на Д.Д. от Русе, а малко по-късно бил сюрпризиран с 460.12 лева сметка. Клиентът платил, но веднага подал иск в съда парите да му бъдат възстановени, защото не той е навъртял начислените му 3018 киловатчаса, а най-вероятно електромерът не е бил правилно засечен и записан преди да му бъде монтиран. Тезата му бе подкрепена от магистратите, които задължиха "Енерго Про" да плати и 380 лева съдебни разноски.