Токови удари разстърсиха в четвъртък вечерта живeeщите в няколко русенски квартала, като по информация на пострадали изгорелите уреди са десетки. Примигванията на тока са усетени най-вече в кварталите "Родина" и "Здравец". Вчера фирми за ремонт на техника споделиха, че имат огромен брой оплаквания за повреди и хората им тичат по адреси като никога. 
Да се вика веднага човек да ремонтира уреда, е лоша идея в случай, че повредата наистина се дължи на токов удар и пострадалият от него държи да получи полагащото му се според нормативната уредба обезщетение. Както изглежда обаче, хората не вярват много, че някой ще спази тези им права и ще им плати нещо. И изглежда имат право, тъй като проверката на "Утро" показа: Причина за токовите удари има, токови удари има, но виновни няма.
Причината за токовите удари не е в "Електроразпределение Север", а се дължи на авария по 110-киловолтов далекопровод високо напрежение, собственост на Електроенергийния системен оператор /ЕСО/. Към момента има 1 подадено заявление за повредени електроуреди, съобщиха за "Утро" от "Енерго-Про". 
От Електроенергийния системен оператор потвърдиха, че е регистрирана повреда в Подстанция "Образцов чифлик". В периода от 20:16 до 21:00 вечерта са направени три неуспешни опита за включване. Още един е регистриран сутринта в 5:20 часа. Прекъсванията по основното трасе са за периоди по 1-3-7 секунди и всъщност в нито един момент никой не е оставал без ток, тъй като в такива случаи автоматично се преминава към алтернативно захранване. Такива прекъсвания са обичайни в такова време, в условия на обледявания и силен вятър. Но в никакъв случай не биха могли да доведат до токови удари в мрежата ниско напрежение, бяха категорични от ЕСО.
При всички положения, ако някой има изгорели от токови удари електроуреди, той няма как да се оплаче в ЕСО, с който няма никакви договорни взаимоотношения. Трябва да подаде писмена жалба в "ЕРП Север". 
От "Енерго-Про" дадоха и разяснения за процедурата. В случай, че клиент има повредени електроуреди и предполага, че това е в резултат на възникнала авария по мрежата, съгласно Общите условия за пренос на електрическа енергия през електроразпределителните мрежи на "ЕРП Север", той би могъл да подаде заявление в Център за обслужване на клиенти на компанията в нормативно регламентирания срок от 3 дни след събитието. В срок от 24 часа след приемане на заявлението компанията изпраща екип от специалисти, които правят опис на повредените уреди. След изясняване на обстоятелствата, довели до възникване на аварията, компанията изпраща отговор до клиента в рамките на регламентирания срок до 30 дни, обясниха от компанията.
Важно е да се знае, че до идването на техник и съставянето на протокол не бива да ремонтирате уредите си. Иначе после няма как да докажете, че щетата е причинена от колебанията в подаването на ток. Едва след като имате изготвен протокол, уредите могат да се занесат на ремонт, като се пазят и касовите бележки, и протоколите от сервиза. Тези документи се разглеждат от специалисти, които оценяват направените разходи, накрая одобрената сума се възстановява.