Най-късно до средата на годината ще започне подмяната на водопроводната мрежа в централната част на града. Мащабният проект обхваща 47 улици, по които мрежата не е ремонтирана основно от 50-60 години и е силно амортизирана. Улиците няма да се разкопават едновременно, като поетапно жителите ще бъдат информирани за предстоящите намерения на ВиК. Наред с това приоритет за дружеството е изграждането на канализационната мрежа в Средна кула и Долапите, която ще струва около 36 милиона лева.
Общата инвестиция за модернизацията на водната и канализационната инфраструктура в региона е за малко над 111 милиона лева. От тях над 82 милиона са по оперативна програма "Околна среда", като във връзка с участието на ВиК оператора в процедурата за безвъзмездна финансова помощ вчера областният управител Галин Григоров проведе извънредно заседание на общото събрание на ВиК асоциацията. На него беше решено да се подпише допълнително споразумение към договора за поддържането на ВиК системите. Инвестицията в подмяната на водопроводната мрежа ще доведе до значително намаляване на загубите, тъй като се очаква да има спад в честите аварии по водопроводната мрежа.
ВиК има намерение да подмени и водопровода, който захранва Сливо поле и Борисово, като за целта ще изтегли заем от 3 милиона лева. Идеята е тази година процедурата да започне, а същинските дейности да се изпълняват догодина. Кредитите, за които ВиК ще кандидатства, няма да се отразят на цената на водата, увери шефът на дружеството Сава Савов.