Всички строежи, които са незаконни, са премахнати доброволно от техните собственици. На година шестимата служители от общинския отдел "Контрол по строителството" проверяват поне по 900 сигнала за незаконно строителство, като преобладават жалбите за "Селеметя" и "Чародейка", където са извършени и най-много огледи на място. Това каза зам.-кметът Димитър Наков във връзка с питането на Иво Пазарджиев за незаконните постройки в ромските махали в Русе и дали има започнати процедури за премахването на такива сгради. Съветникът се интересуваше дали има незаконни постройки конкретно в "Селеметя", "Тракцията", "Трите гълъба" и отсечката от гробищния парк в "Чародейка" към Касева чешма, както и има ли наложени административни наказания от 2015 година до момента. Наков призова Пазарджиев, ако има сигнал за конкретен имот, да сезира общината с конкретна жалба. Общинският съветник използва трибуната и поиска да се провери законни ли са сградите на ул."Искър" в кв."Тракцията", като апелира да не се чака конкретен сигнал, а общинските служители да се самосезират и да извършват проверки.
На питането на общинския съветник от ВМРО Нина Крушева за неграмотността на децата от ромски произход и ранното им отпадане от училище като основни фактори за увеличената битова престъпност в общността, отговори шефът на общинския отдел "Образование, младежки дейности и спорт" Сашо Щерев. Той подчерта, че през последните години се наблюдава тенденция за намаляване на броя на отпадналите деца от училище в община Русе. През учебната 2014/2015 те са били 38, докато през учебната 2017/2018 има 27 отпаднали ученици. За 12 от тях са предприети различни екипни и индивидуални мерки, а останалите са в чужбина или са преместени. Той посочи, че за справянето с проблема с отпадналите деца от училище има сформирани девет екипа за обхват с 13 основни и резервни членове, които са обучени да работят за връщането на децата в образователната система и ежемесечно извършват проверки.
Щерев съобщи още, че през 2018 година в община Русе има 11 деца, родени през 2011 година, които не са записани в първи клас, като за тях са предприети различни екипни и индивидуални мерки. 12 пък са наказателните постановления, издадени на безотговорни родители или настойници, които не изпращат децата си в училище. Но в общината все още не са постъпили плащания на наложените глоби, като предстои принудителното им събиране, каза общинският шеф.