За първи път в общинския бюджет са заделени средства за поддръжка на съоръженията по детските площадки. Те са в размер на 120 000 лева и са отделно от предвидените 150 000 лв. за оборудване и ремонт на дворните пространства в детските градини, някои от които не са ремонтирани десетилетия. През тази година е предвидено да се обновят 20 детски площадки, а други 25 ще се проектират за основен ремонт. Наред с това ще бъдат изградени две площадки за фитнес на открито и две стрийт площадки.
Освен повече пари за детските площадки и тяхното поддържане, в бюджета за тази година има увеличение на средствата за образование, здравеопазване, социално осигуряване, подпомагане и грижи, жилищно строителство, комунално стопанство и опазване на околната среда, почивно дело, култура, религиозни дейности и икономически дейности и услуги. Както е известно, проектобюджетът за тази година възлиза на 113 990 993 лв. без преходния остатък, което е с 8% повече от предходната година. Бюджет 2019 предстои да бъде гласуван на извънредна сесия на 5 февруари. 
А иначе от общината за пореден път призовават гражданите да пазят изградените обекти и съоръжения, а сигнали за нередности и посегателства могат да се подават на телефон 112.