"Водоснабдяване и канализация" ООД има намерение да изтегли 3 милиона лева заем, за да подмени довеждащия водопровод, който захранва Сливо поле и Борисово. Това е едно от решенията, което предстои да бъде обсъдено на извънредно заседание на общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация в петък. Освен това ще бъде подписано и допълнително споразумение към договора във връзка с кандидатстването на дружеството по европейски проект за изграждането на канализация в Средна кула и Долапите.