Тази година русенци са по-активни в декларирането на доходите си за изминалата година, като две трети от тях предпочитат да правят това по електронен път. До момента в офиса на НАП в Русе са приети 369 годишни данъчни декларации на физически лица, докато за сходния период на 2018 г. те са били 308. С персонален идентификационен код са подадени 176, други 62 - с квалифициран електронен подпис, а 129 са на книжно тяло. 
Хартиени декларации са налични в обозначен пункт до входа на офиса и на специален стелаж в салона за изчакване, публикувани са и в интернет страницата www.nap.bg. Русенската приходна администрация очаква много по-малко лични срещи с клиенти през 2019 г. заради увеличеното ползване на е-услугите на НАП. Прогнозата е над 60% от подоходните декларации на физическите лица да бъдат подадени по Интернет. През миналата година този дял достигна 45 на сто.
Лицата, които подадат годишната данъчна декларация до 31 януари по електронен път, ползват отстъпка 5 на сто върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, но не повече от 500 лв., при условие че нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията и данъкът за довнасяне е внесен също в срок до 31 януари. Остава още седмица за ползването на отстъпката, като за подаването на електронни декларации могат да се използват и почивните дни.
Гражданите вече могат да използват и годишната декларация за облагане на доходите с баркод, която вече е публикувана на интернет страницата на НАП - www.nap.bg. Формулярът с баркод изчислява автоматично дължимия данък след попълване на информация за получените доходи, внесените осигурителни вноски, ползваните облекчения, напомнят от НАП. Електронната декларация трябва да се изтегли на компютър от интернет страницата на Агенцията - www.nap.bg и да се попълни "офлайн". Подаването на декларация с баркод гарантира на клиентите на администрацията, че няма да допуснат технически грешки, тъй като дължимият данък се изчислява автоматично след попълване на приложенията за различните видове доход.
От НАП напомнят, че изпращането на декларация с баркод предполага и по-бързо възстановяване на надвнесен данък. Това е така, защото не се налага допълнителното обработване и попълване на данните от тези декларации ръчно, тъй като информацията директно се прехвърля от формуляра след сканирането на баркода. Подаването на декларацията с баркод става чрез изпращане по пощата или на място в някои пощенски станции, където директно ще бъде издаден входящ номер. Декларацията може да се подаде и лично в офис на НАП.
Срокът за подаване на годишните данъчни декларации за облагане на доходите изтича на 30 април 2019 г., като в същия срок трябва да бъде заплатен и дължимият данък за довнасяне.