Националното сдружение на търговци и превозвачи на горива /НСТГП/ смята, че подготвяният законопроект за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход няма да увеличи събираемостта на данъци и акцизи, да спре сивата икономика и да осигури приходи в бюджета. В браншовия съюз са категорични, че аргументът на колегите им от Българска петролна и газова асоциация /БПГА/ и по-конкретно на Валентин Златев и Емил Димитров, че около 1 млрд. лева се разпределят от сивия сектор в търговията с петролни продукти, е несъстоятелен.
В 1 литър гориво стойността на акциз и ДДС е приблизително 1 лев. Следователно тези щети се нанасят при реализирането на вътрешния пазар на контрабандно гориво в обем от 1 млрд. литра. 
В НСТГП членуват 110 фирми с 1000 работници. Според тях, ако контрабанда съществува, то за това вина носят митническите власти, защото именно Агенция „Митници“ контролира както произведеното, така и внесеното количество гориво.
Преминало през контрола на Агенция „Митници“, горивото постъпва в данъчен склад, където може да бъде реализирано от производителя, вносителя или износител на гориво. И при трите случая, за да напусне склада, трите субекта задължително внасят дължимите ДДС и акциз в НАП. Всяка колонка в бензиностанция е свързана директно с НАП, а всеки търговец регистрира директно в НАП количеството и стойността без ДДС, краен потребител, място за разтоварване, място на цистерната, име на шофьора, име и ЕГН на приемащия горивото, обясняват от НСТПГ.
За да се предотврати фиктивният износ, от сдружението препоръчват на Агенция „Митници“ да прави проверки чрез международния обмен на информация, каквито досега не са правени.