„Топлофикация Русе“ е постигнала съгласие с облигационерите си за разсрочване и преструктуриране на емисията си корпоративни облигации за 4 млн. лева. Книжата бяха издадени през 2014 г. и според първоначалния план главницата трябваше да бъде изплатена този февруари. На общо събрание на облигационерите обаче те са подкрепили единодушно предложението на русенското дружество срокът да бъде удължен с 36 месеца, т.е с още три години. Така плащането на главницата се отлага за 27 февруари 2022 г.
„Топлофикация Русе“ получава и още една отстъпка - лихвеният купон занапред ще е 4,5%, а не 6% както досега. Лихвените плащания остават два пъти годишно - през февруари и август. Заради по-ниския лихвен процент размерът им ще бъде с около 30 хил. лева по-малък. Извършени са всички дължими досега лихвени плащания, последното от които е на 27 август миналата година. 
Набраните от облигационната емисия 4 млн. лева са изразходвани най-вече за закупуване на въглища за 3,4 млн. лева, става ясно от отчета на „Топлофикация Русе“. Останалите средства са насочени за плащане на задължения към доставчици и преструктуриране на горивната база за съвместно изгаряне на въглища и биомаса.
Разсрочването на дълга за 4 млн. лева ще осигури на русенската топлоцентрала повече финансов ресурс в следващите три години. В този период дружеството трябва да направи важни инвестиции, които ще осигурят бъдещето й след приключване периода на дерогация през 2020-2021 г., след което изгарянето на въглища ще стане много по-скъпо и може би нерентабилно. Дотогава трябва да бъде завършен планът за диверсификация на енергийните източници. Най-големи надежди се възлагат на инсталацията за преработка и изгаряне на битови отпадъци, която не само да осигури сравнително евтино гориво, но да донесе и екологични ползи чрез намаление на отделяните в атмосферата емисии. Тъй като технологията за изгаряне на RDF е значително по-ефективна в сравнение с изгарянето на въглища и при нея се произвеждат по-голямо количество топлинна и електроенергия със същото количество гориво, използването й ще позволи и да се стабилизира цената на топлоенергията.