Кибер инцидентите се считат за най-възможната причина за прекъсване на бизнеса, следвани от пожар и природни бедствия. Това показва публикуваното осмо издание на Алианц Риск Барометър, коeто измерва най-големите заплахи за компаниите в света. В тазгодишното проучване са участвали 2415 експерти от 86 държави.
В контекста на изминалите скандали за изтичане на данни, нарушения на правилата за сигурност в интернет и въвеждането на нови мерки за защита на личните данни в ЕС, кибер рискът е посочен за основното притеснение на бизнеса през 2019 г., а и в бъдеще. Според Алианц Риск Барометър кибер инцидентите и непредвиденото прекъсване на бизнес дейността са посочени за най-сериозните бизнес рискове на глобално ниво (37% от отговорилите). Според проучването се увеличават заплахите от кибер атаки на хакер групи, асоциирани с конкретни държави. Расте и вероятността от увеличаване на съдебните спорове при случаи на нарушение сигурността на данни и информация. 
Изменението на климата (на 8-о място, 13% от отговорилите) и недостигът на квалифицирана работна ръка (на 10-о място, 9% от отговорилите) са рисковете, които са се покачили най-много в световен мащаб спрямо предходната класация. В същото време с всяка година компаниите стават все по-обезпокоени по отношение на промените в законите и регулациите (на 4-то място, 27% от отговорилите), които биха могли да доведат до резултати като Брекзит, търговски войни и нови митнически тарифи.