12 фирми от Община Русе са подписали през миналата година договори за изпълнение на проекти по ОП „Иновации и конкурентоспособност“. Това показва справка в интернет сайта на оперативната програма. Най-много средства получава „А.Л.Филтър“ за повишаване на енергийната ефективност. Целият проект е за над 2,4 млн. лева, от които половината са еврофинансиране. Около милион е подпомагането и за проекти на „Марисан и Колев“, „Интериор 46 Дизайн“, „Елена Фешън“ и „ЛРПГ“ ЕООД. Всички проекти са в процес на изпълнение. 
За цялата страна през 2018 г. по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 /ОПИК/ са сключени общо 2022 договора, от които успешно приключили са 1178. Обявените средства в различни процедури до момента са близо 2.1 млрд. лв. или малко над 80 процента от общия бюджет на програмата.
През 2019 г. ще бъдат обявени още три процедури за конкурентен подбор по ОПИК. Това са „Внедряване на иновации за съществуващи предприятия“, „Развитие на иновационни клъстери“ и „Дигитализация на МСП“. Неразделна част от изпълнението на програмата към днешна дата е и процедурата за „Регионални иновационни центрове“. Общият и бюджет е в размер на 115.6 млн. лв., а средствата ще бъдат насочени към проекти, които се изпълняват извън територията на София.