Цената на природния газ вече се определя за мегаватчас, а не за кубически метър. Услугите "разпределение" и "снабдяване", които са част от крайната цена на синьото гориво за потребителите, също се определят в енергийни единици (МВтч). Промяната се отнася единствено до начина на изчисление и няма да повлияе на нито една от компонентите в крайната цена на газа за клиентите на "Овергаз Мрежи", съобщиха от компанията.
С промяната се спазват разпоредбите на прието от КЕВР изменение в наредбата за регулиране на цените на природния газ. От началото на годината битовите клиенти на "Овергаз" заплащат газа по 70,18 лв./Мвтч плюс 3,03 лева на месец за снабдяване. Това са цените без акциз и ДДС.