Специално изградена мрежа на базата на LoRaWAN технологията с базова станция, сензори и база данни ще проследи в реално време качеството на въздуха в града. Мрежата функционира и ще показва информация за състоянието на въздуха на отделна страница на сайта на сдружение Startup Factory. Това всъщност е прототип на IT продукт, свързан с решаването на един от основните проблеми в Русе. Той беше създаден по проект "Новите дигитални технологии и приложението им в града" на програма "Знание и растеж", която се осъществява от фондация "Русе - град на свободния дух" с подкрепата на "Еконт".
Освен мрежата, която ще показва в реално време информация за качеството на въздуха, беше създаден и прототип на блокчейн онлайн услуга за управление на документооборт. Тя ще бъде предоставена на община Русе и на други институции в града. Чрез нея ще могат да бъдат създавани сигурни дигитални копия на документи като сертификати, удостоверения и други. Те ще могат да бъдат изпращани до гражданите или до други организации при пълно криптиране и защита на данните. По този начин се дигитализира обмяната на хартиени документи и се оптимизират процесите на издаване, получаване и използване на официални документи.
Създадените нови дигитални технологии ще могат да се тестват от ученици и студенти в града, които ще имат възможност да правят собствени разработки и експерименти.