С модерни образователни методи, редица творчески и спортни събития, зелени дни сред природата над 600 момиченца и момченца от 6 детски градини влязоха през есента в първи клас отлично подготвени. В продължение на близо 2,5 години разнообразни игри, състезания, работилници, посещения на концерти и образователни филми сближиха над 900 деца, техните родители и учители от предучилищните групи на детските градини „Детелина“, „Звездица“, „Русалка“, „Зора“, „Незабравка“ и „Снежанка“. Всички заедно се включиха в проекта на община Русе „Богатството на различията - приобщаващо образование за интелигентен растеж“, като създадоха приятелства, научиха се да приемат различията и изградиха по-силна връзка в семейството. Ежедневно с малчуганите работиха логопеди, психолози, кинезитерапевти, педиатър и детски стоматолог с фокус към личността на всяко дете и неговите специфични възможности, дарби и интереси.