Дългоочакваното изграждане на системата за видеонаблюдение в реално време на 30 главни натоварени кръстовища, през които преминават линиите на градския транспорт, най-сетне стартира. Вече е подписан договорът по възложената още преди година обществена поръчка за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудването на обща стойност 1,5 млн. лева без ДДС. С тази дейност се заема софийската фирма "Лог-Сиберия", а забавянето по възлагането й дойде заради жалба за дискриминационни условия и последвала проверка, която в крайна сметка не установи нарушения. Съгласно условията по сключения договор фирмата има срок от една година за изпълнение на дейностите, като трябва да направи и поне едно задължително обучение на персонала в общината. Наред с това "Лог-Сиберия" трябва да предложи гаранционен срок от две години за оборудването.    
Ще бъдат монтирани 282 камери, които ще следят натовареността на трафика. Така се очаква да се подобри организацията на движението, да намалят предпоставките за инциденти и да се гарантират общественият ред и сигурност. Камерите към системата ще разчитат регистрационните табели на автомобилите и ще извършват статистическа оценка на база преброяване на превозните средства. Информацията от видеонаблюдението ще се архивира и ще може да бъде препращана към оперативния център на полицията в града. 
За контрол на трафика и спазването на правилата за движение камери ще бъдат поставени на възлови кръстовища, сред които по „Липник“ и „Чипровци“, „Плиска“ и „Тулча“, „Борисова“ с „Неофит Бозвели“ и „Ген. Скобелев“, „Мидия Енос“ и „Николаевска“. 
Видеонаблюдение ще се осъществява на „Христо Ботев“-“Васил Левски“, „Цар Освободител“ и „Съединение“, както и на кръстовищата на „Липник“ с „Иван Ведър“, с „Дебър“, с „Цар Освободител“, с „Котовск“ и „Братислава“. Ще се следят и водачите, които минават по кръстовищата на „Цар Освободител“ с „Христо Ботев“, „Николаевска“ и „Сент Уан“, „Доростол“ и „Яребична“, „Яворов“ и „Чипровци“. Камери ще бъдат монтирани и по кръстовищата на „Борисова“ с „Хан Крум“, „Мария Луиза“ и „Панайот Хитов“. Системата за видеонаблюдение ще контролира и натоварените кръстовища „Ген. Скобелев“ с „Княз Ал. Дондуков-Корсаков“, „Тулча“ с „Цветница“, „Съединение“ с „Майор Атанас Узунов“, „Цар Освободител“ с „Шипка“, „Васил Левски“ с „Даме Груев“. 
Камери ще записват и по кръстовищата „Христо Ботев“-“Никола Й. Вапцаров“, „Чипровци“-“Тича“, „Стефан Стамболов“-“Сент Уан“, „3-ти март“-“Росица“, както и по реконструираната „Потсдам“ с „Академик Михаил Арнаудов“.
Поставянето на камери на всички натоварени кръстовища в Русе ще позволи в реално време да се получава информация за натовареността на движението, за възникнали инциденти, което пък дава възможност за по-доброто им регулиране и бърза реакция при инциденти. Новоизградената система ще е съвместима със съществуващата, като ще има възможност да се добавят и подсистеми за управление на трафика.