Четиридесет годишна русенка подаде първата годишна данъчна декларация за получени доходи през 2018 г. в офиса на НАП в Русе. Тя внесе документите си още в 9:07 часа вчера сутринта, само 7 минути след официалния старт на данъчната кампания. Жената има доходи само по трудово правоотношение, но чрез декларацията си ще ползва данъчно облекчение за отглеждане на деца. Веднага след подаването й тя е пожелала да получи и ПИК, за да се възползва в бъдеще и от електронните услуги на НАП. 
Дообед в русенската приходна администрация бяха получени 24 годишни данъчни декларации. 18 са от физически лица, като 12 са предпочели хартиените формуляри, а други шест - чрез ПИК или с електронен подпис. Други 6 са подадени от фирми по електронен път, каквото е изискването на закона.
Миналата година 45% от подадените от русенци декларации са били изпратени по интернет с Квалифициран електронен подпис или с Персонален идентификационен код, издаден от НАП безплатно и безсрочно. Тази година, освен за подаване на декларации и плащане на данъци с КЕП и ПИК, физическите лица ще могат да проверят след 1 март дали за тях има подадени данни от предприятия и самоосигуряващи се лица за изплатени доходи, различни от тези по трудов договор. Това могат да направят на сайта на НАП на адрес https://inetdec.nra.bg с цел коректно отразяване на получените доходи в годишната им декларация.
Друга новост е, че за подаване на декларации по електронен път до 31 януари физическите лица могат да ползват 5% отстъпка върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, но не повече от 500 лв. Допълнително условие е те да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията, както и да се издължи целият размер на данъка за довнасяне също в срок до 31 януари 2019 г.
От още едно удобство ще могат да се възползват клиентите на НАП в тазгодишната данъчна кампания. През лятото в офиса на НАП в Русе бяха инсталирани 11 ПОС терминала и притежатели на банкови карти могат да превеждат без такси както дължимите данъци и осигурителни вноски, така и задължения към други институции, предадени за събиране от приходната агенция, чрез портала за електронни услуги на НАП на адрес: https://inetdec.nra.bg/. Предимството на картовите преводи е, че плащането се отразява веднага след получаване на потвърждение от банката-издател на картата в данъчно-осигурителната сметка на клиента.