Община Русе ще кандидатства за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда“ за актуализация на общинската програма за качеството на въздуха. В нея ще бъдат посочени основните източници на замърсяване на въздуха в Русе и ще бъдат предложени мерки за справяне с проблема.
Градът отдавна има приета програма за подобряване на качеството на въздуха, в която има заложени редица мерки. В нея обаче например не е предвидена подмяната на печките и локалните котли на твърдо гориво. Именно този критерий беше един от трите обявени от екоминистерството, на които Русе не отговаряше и заради което градът беше лишен от възможността да ползва европейско финансиране за справяне с един от основните екологични проблеми.   
Както „Утро“ писа, причината за това бе, че програмата на Русе за подобряване на качеството на въздуха е разработена и представена в екоминистерството много преди огласяването на националната. Седемте общини, които ще получат близо 112 милиона лева за по-чист въздух, вероятно са разработили своите програми по-късно и виждайки тази мярка в документа на МОСВ, са успели да включат и мерки за подмяна на неефективни отоплителни уреди на твърдо гориво, 
В момента общините със сериозни екологични проблеми, сред които е и Русе, имат възможност да получат безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда“, за да актуализират общинските си програми за качеството на въздуха. Община Русе трябва да представи проектно предложение до края на месеца, като в тази връзка на идната сесия общинските съветници предстои да дадат съгласието си за кандидатстване.  
Предвидените дейности по процедурата по програма „Околна среда“ включват подготовка за документацията за възлагане на обществените поръчки за изпълнители, извършване на екологична оценка на планове и програми и други. Основната цел е с предложените в новата програма мерки да се понижат нивата на фините прахови частици и да се намали замърсяването на въздуха.