Община Ценово ще кандидатства с проект за ремонт на читалище "Христо Ботев" по програма "Красива България".  Сградата е в лошо състояние, като покривът се нуждае от основен ремонт. Необходимо е също да се подменят подовите настилки, да се санират външните и вътрешните стени в помещенията и залите. Стойността на проекта е близо 273 000 лева, от които над 245 000 лв. са предназначени за строително-ремонтни дейности. Предложението за кандидатстването беше подкрепено единодушно от общинските съветници на сесията в градчето. От общинската администрация са убедени, че с ремонта на читалището ще се подобри предоставянето на културни услуги, а за ценовчани ще се открият нови възможности за подобряване на обществената среда.