Въпреки нарастването на активите под управление до рекордни нива от близо 4 млрд. лв., малка част от фондовете могат да се похвалят с положителна доходност за последните 12 месеца. Голяма част от тях губят между 5 и 10%, показва справката в сайта на Българската асоциация на управляващите дружества /БАУД/. Има дори такива, отчели двуцифрени понижения.
Основната причина за това е, че спад през 2018 г. отчетоха почти всички световни пазари и основни класове активи, като злато и петрол. Най-много - съответно 20 и 18%, губят Астра Комодити и Скай Финанси, докато Астра Енержи и Скай Нови акции отчетоха спад от 16 на сто за последните 12 месеца.
Разбира се, имаше и изключения. Най-добра доходност отчетоха от Компас Плюс - близо 8%, докато С-Микс и Инвест Консервативен Фонд могат да се похвалят с 3.8 и 4.7 на сто доходност. 
Българските инвестиционни фондове, някои от които имат вече над 10-години история, съвсем не могат да се похвалят с огромни успехи в управлението на поверените им средства. Една голяма част от тях са на минус и за последните 5-10 години, когато пазарите в цял свят вървяха нагоре. 
Към края на септември 2018 г. активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в България, възлизат на 3.95 млрд. лв. В БАУД членуват 28 управляващи дружества, в чиито фондове са инвестирани 1,438 млрд. лева.