След 25 години работа една от основателките на Центъра за спешна медицинска помощ в Русе - д-р Пенка Бахчеванова, излезе в пенсия и връчи символичния ключ на службата на приемницата си д-р Недка Дикова, също основателка на ЦСМП.
Д-р Недка Дикова работи в едно от най-невралгичните звена на здравеопазването в Русе от 1994 година. През годините става председател на КТ "Подкрепа" в спешния център, а от пет години е зам.-председател на Асоциацията на работещите в Спешна помощ в страната и дейно участва в защита на интересите на работещите в цялото направление.