Трети бюджет от над 100 милиона лева носи на община Русе 2019 година. Точната цифра, с която ще разполага общината, е 113 990 993 лева при първоначален бюджет за изминалата година от 106 052 733 лв., като сумите са без включен преходен остатък. По-голямата част от общата сума за 2019 е държавно финансиране - над 64 милиона лева, а над 44 са от местни дейности. 

Приоритетите за годината са свързани с изпълнението на важни инфраструктурни проекти и максималното привличане на европейски средства, подобряване на инфраструктурата, подпомагане на социални дейности, образование и здравеопазване, развитие на спорта и културния туризъм и подобряване на административното обслужване и комуникацията с гражданите. 
В инвестиционната програма на общината за 2019 са включени редица стратегически обекти. Предвижда се да започне първият етап от изграждането на плувен комплекс и да се направи спортна зала в училище „Васил Левски“. Ще се ремонтират Симеоновата къща на улица „Иван Вазов“ 15 и Клубът на дейците на културата. 
За осветлението на улици и площади са заделени над 1,2 млн. лв. и се очаква девет района да светнат с нови енергоспестяващи лампи. Ще се обновят 20 детски площадки, а други 25 ще се проектират за обновяване. Ще  се изградят две площадки за фитнес на открито и две стрийт площадки. В Младежкия парк и на входно-изходните точки на Русе ще се монтира система за видеонаблюдение. Предвидено е да се направи и отводняване на жп надлеза на бул. „Липник“, за да се премахне огромната локва, която се образува в района при пороен дъжд и блокира движението. Ще се постави ограда на гробището в Басарбово, а на крайбрежната алея северно от Парка на младежта - от ул. „Мостова“ до Зимовника, където много русенци обичат да спортуват или да се разхождат, ще се монтира предпазен парапет. Планирано е също да се направи инвалидна платформа на сградата на общината откъм ул. „Петър Берон“, както и външна рампа за инвалиди на ул. „Ангел Кънчев“ 1. 
Близо 4,5 млн. лв. са предвидени за общинско предприятие „Комунални дейности“ за ремонт на улиците, като 700 000 лева са заделени за обновяване на улици в селата. И тази година по фонд „Малки населени места“ са планирани 320 000 лева. Близо 2 милиона са заложени за озеленяване, а планираните разходи за чистота са за близо 10,6 млн. 
През 2019 г. общината ще акцентира върху финализирането на важни инфраструктурни проекти, финансирани от европейските структурни фондове. Привличането на финансови средства по национални, европейски и международни програми, балансираното развитие на централната градска част, кварталите и малките неселени места отново са фокус във финансовия план за развитието на града и общината.
Гражданите, които имат становища и предложения по проектобюджета, могат да ги предоставят в деловодството на общината или по имейл, но не по-късно от два дни преди провеждането на публичното обсъждане. А то е насрочено за 14 януари от 17,30 часа в Пленарна зала.