992058 NetPoints са дарили абонатите на „Нетуоркс“ в потребителския панел my.networx.bg за декемврийската благотворителна кауза на компанията. Тези точки са равни на 992.06 лв., които ще бъдат преведени от тяхно име в сметката на сдружение „Еквилибриум“. То управлява 10 социални услуги в Русе и Бяла - 5 къщички от семеен тип, като 3 от тях са за деца и младежи с тежки увреждания, една в Бяла за деца, изведени от домове за деца, лишени от родителска грижа, и една за бебета с тежки увреждания, които се нуждаят от постоянни медицински грижи.
Дарителските кампании ще продължат и тази година, съобщават от „Нетуоркс“.