Апетитната обществена поръчка за поддържането и почистването на зелените площи за широко обществено ползване и междублоковите пространства за срок от четири години привлече интереса само на една фирма. Това е консорциум "Паркстрой", в чиито ръце и в момента е ангажиментът по грижите за крайградските зони за отдих. В консорциума влизат фирмите "Вектор" и "Инфрабулпак", но договорът им изтича и затова се обявява нова процедура. Тя е на стойност 11 800 000 лева, което е 2 950 000 лв. за година, а общият обем е около 2500 дка озеленени площи. В тези територии не са включени лесопарк Липник, западен парк Приста, кварталите ДЗС, Образцов чифлик, Средна кула и Долапите, Индустриалният парк, ул. "Свети Димитър Басарбовски" и участък от бул. "Тутракан".
Дейностите по поддръжката включват резитба и премахване на дървета, изграждане на поливни системи, залесяване, затревяване и зацветяване. Определени са и срокове за събирането и извозването на окосената трева, като в централната зона това трябва да става в рамките на работния ден след окосяването, в градините и площадите - до 48 часа, а в междублоковите пространства до 72 часа. 
Обществената поръчка е разделена на две позиции, като втората е за ремонт и поддръжка на детски, спортни и фитнес площадки. Тя е на обща стойност 600 000 лева или 150 000 лв за година. По нея оферта подаде ДЗЗД "Зелено Русе 2018", в което влизат фирмите "Ас-Строй" и "Строй Парк Систем". Става въпрос за около 50 съоръжения, парково оборудване и елементи на градския дизайн - пейки за отдих и кошчета за отпадъци. Включено също е почистване и подмяна на пясъка в пясъчниците на детските площадки.