Новата възлова станция „Изток“ на стойност 400 000 лева, която гарантира електрозахранването на Мартен, Сандрово, Николово и Сливо поле, както и на част от стопанските потребители в Индустриален парк и Източна промишлена зона, функционира от края на декември, съобщиха вчера от „Енерго-Про“. 
Така се решават проблемите с постоянното „примигване“ на тока, заради които миналата есен Мартен и Николово излязоха и на протести.
Подготовка за присъединяването на възловата станция към мрежата стартира на 27 септември 2018 г., когато беше доставена бетоновата конструкция и оборудването на съоръжението. Съоръжението е разположено в Индустриален парк Русе и захранва четири въздушни електропровода. 
Освен че ще ограничи рисковете от прекъсване на електрозахранването, възловата станция дава възможност за селективно изключване на отделни участъци от електропроводи с регистрирани аварии, което от своя страна намалява значително броя на клиентите без захранване. В допълнение новото съоръжение е оборудвано с автоматизирана система за дистанционно управление, което значително намалява времето за реакция при аварии.
Захранваният от новата възлова станция на „ЕРП Север“ район е един от най-динамично развиващите се в Русенска област и в него се наблюдава непрекъснат ръст на  броя на жителите. С тази значителна инвестиция ще се повиши сигурността и качеството на електрозахранване на 4 населени места с повече от 12 000 жители, посочиха от  електроразпределителното дружество.