Започва подготовката за утвърждаване на държавния план-прием на ученици в гимназиите в Русенска област за следващата 2019/2020 учебна година. На заседание на постоянните областни комисии по заетост и по образование, младежки дейности и спорт, което ще се проведе в понеделник по инициатива на Регионалното управление на образованието, ще бъде обсъдено съставянето на плана и конкретните обстоятелства, свързани с изпълнението му. Специално място ще бъде отделено на новите защитени специалности, утвърдени през ноември от Министерския съвет.
На 10 ноември миналата година Министерството на образованието и науката предложи към утвърдените 29 защитени специалности от професии в списъка за 2019/2020-а да се добавят още 11 нови. Те са в секторите машиностроене, електроника и автоматика, моторни превозни средства и транспортни услуги.
Освен това към списъка със специалности от професии, по които се очаква недостиг от специалисти на пазара на труда, са добавени други 3 - машини и системи с цифрово-програмно управление, промишлена електроника и технология на органичните вещества. Предложенията за тях идват от министерства и организациите на работодателите.