Общината прекрати обществената поръчка за изготвянето на инвестиционен работен проект за укрепване на печално известния потъващ блок "Русия", който крие реален риск за обитателите си. До това решение, с което светлината в тунела за жувеещите в проблемната сграда угасна, се стигна, тъй като офертата на единствения участник в процедурата не отговаря на изискванията за изпълнение на поръчката.
Предложение да направи проучване и проект за укрепването на потъващия блок срещу Автогарата подаде само варненската фирма „Фрибул“. След като специално назначена комисия прегледа всички документи на участника и не бяха открити несъответствия, се стигна до разглеждане на техническото предложение. Там обаче има редица нередности, заради които фирмата е отстранена от участие в процедурата. Като цяло техническото предложение не показва собственото виждане на фирмата по отношение на организацията за изпълнение на поръчката - например не става ясно как ще се осъществява взаимодействието с етажната собственост. В по-голямата си част предложението преповтаря изискванията на общината от техническото задание и техническата спецификация на поръчката, като директно има преписвани части. Реално предложението не осигурява изпълението на минималните изисквания за организация на работа, съгласуване на дейности и други организационни аспекти, които са необходими за качествено изпълнение на поръчката и в срок. След отстраняването на единствения участник в процедурата се стигна и до нейното прекратяване. 
За проучвателните и проектни дейности за дългоочакваното конструктивно укрепване на блок „Русия“ и земната основа около него регионалното министерство отпусна 108 000 лева. Целта на общината беше изготвянето на проекта да бъде възложено в най-кратки срокове, за да се избегне възникването на рискове и аварийни ситуации за живеещите там. Заради неподходящата оферта на единствения участик в процедурата обаче то няма да се случи.  
Строеният през 1968 година 12-етажен блок „Русия“ започва да пропада след силното земетресение във Вранча на 4 март 1977 година и в момента в горната си част има отклонение от 79 сантиметра. По земната основа на сградата има много неравномерни слягания, които са причинили значителни повреди по фугите, а също пукнатини и деформации по носещата конструкция на сградата. Бетоновото покритие на покривните елементи е почти напълно разрушено и носещата армировка е силно корозирала, а това създава потенциален риск за безопасността на обитателите в сградата. 
Преди около месец по опасно наклонения на една страна блок се появиха отново проблеми, свързани с течащия покрив. Потърпевши са хората, които живеят на последния 12-и етаж, както и съседите им отдолу. Вследствие на дъждовете мазилката от тавана под покрива се е откъртила и се е посипала по стълбищните помещения на двата най-горни етажа. Всичко е във вода, тъй като покривът тече, а хората се оплакаха, че и в апартаментите им има поражения.