За новооткрита колективна находка от едни брадви и брадви-чукове разказва в последния брой за 2018 година на списание „Archaeologia Bulgarica“ русенският археолог Димитър Чернаков. Находката, намерена край с.Полковник Таслаково в община Дулово, се смята за най-голямата открита досега в Европа. Изделията са изработени чрез отливане в калъпи от сплав с много високо съдържание на мед. Общото им тегло е 11.629 кг, а специалистите ги датират от късната каменно-медна епоха (4500-4200 г.пр.Хр.). Върху брадвите почти не се забелязват следи от употреба, затова се предполага, че те по-скоро са били белег на престиж и разменни средства. В момента находката е експонирана в Историческия музей в Силистра.