Русенският университет определено се откроява в новата рейтингова класация, която бе представена вчера в София от зам.-министъра на образованието Карина Ангелиева. Висшето училище в Русе бе посочено като едно от петте извънстолични, които съставят челната дузина на вузове, където се прави наука на най-високо ниво. 
В генералната класация РУ е в челната десятка, която се оглавява от БАН, Софийския университет и Медицинския университет в столицата, които традиционно водят в тази подредба. РУ е в компанията на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", медицинските вузове в Пловдив и Варна и университета "Асен Златаров" в Бургас. 
Освен това в тазгодишната рейтингова картина РУ завоюва връх и заема челно място в национален мащаб, което му е за първи път: Висшето училище оглавява класацията по професионално направление "Социални дейности"! След него на второ място остават Нов български университет и Софийският университет "Св.Климент Охридски", трети е университетът в Пловдив. 
Друго постижение е втората позиция на РУ в направление "Педагогика на обучението по...", където се обучават бъдещи преподаватели по български език и история, по математика и информатика, по български език и чужд език, по физика и информатика и по информатика и информационни технологии. Тук Русе е непосредствено след СУ и пред Пловдивския универистет. Тази водеща позиция РУ е постигнал и в миналогодишната класация. По "Педагогика" Русе остава четвърти от 6 възможни. Също втори обаче е в "Здравни грижи" - там той споделя второто място с Медицинските университети в София и Варна, а оставя след себе си бъдещите медици, които се подготвят в Пловдив, като СУ е едва четвърти. 
В професионално направление "Комуникационна и компютърна техника" РУ е на 4-о място от 10 възможни /с една позиция по-напред от миналогодишното си постижение. Пети е в "Машинно инженерство", "Право" и "Транспорт" /в това направление класацията стига до 6!/. 
Прави впечатление, че по "Електротехника, електроника и автоматика" РУ е едва на 6-о място от 9 възможни, по "Общо инженерство" е 7-и от 10 възможни, по "Административно управление" е девети /във втората половина на списъка/, а по "Информатика и компютърни науки" е чак на последното, 10-о място! 
Русенският университет е посочен като водещ в класацията за брой научни публикации по педагогически, по стопански, по социални и по правни науки и е шести в генералното класиране по критерия "Обществено и икономическо въздействие".