Някой е решил на всяка цена да провали магистралата Русе-Търново, а ако не успее, то поне да й пречи възможно най-дълго. На тази мисъл навява поредният епизод от абсурдния фарс, маскиран като обжалване на трасето, на екологичната оценка, а в някакъв етап защо не и на вида на крайпътната растителност или гледката при спускане по южните склонове. Поредният удар в гърба е касационна жалба срещу окончателното решение на Върховния административен съд, който пусна строителството на аутобана по утвърденото от Агенция "Пътна инфраструктура" след серия обществени обсъждания трасе.
Нищо, че докато процедурата се протака до безкрайност, отсечката Русе-Бяла, официално посочена като един от най-опасните пътища у нас, продължава да попълва кървавия си списък.
Новото обжалване във ВАС е внесено от трима души, сред които и твърдият противник на магистралата Господин Гюров, който е решил, че тя не бива да минава край селото, което е избрал за тих и спокоен живот - Хотница.
Според недоволните решението на магистратите е незаконосъобразно, неправилно и има допуснати съществени нарушения по делото. Освен това компютърният специалист Гюров и компания смятат, че съдебното решение за магистралата не е окончателно и подлежи на обжалване пред 5-членен състав на Върховния административен съд. 
В деловодството има депозирана жалба, която тепърва ще бъде разгледана и до дни ще има решение дали е допустима или не, каза за „Утро“ говорителят на ВАС Марияна Цуцекова.
Мотивите на жалбоподателите са, че решението по ОВОС, с което е одобрено осъществяването на инвестиционното предложение, трябва да е на министъра на околната среда и водите. Освен това инвестиционното предложение трябва да е определено като обект с национално значение с акт на Министерски съвет и да е обект със стратегическа важност. 
Две от тези изисквания не са изпълнени, смята Господин Гюров. Няма постановление на МС, което да определя магистралата Русе-Търново като обект с национално значение. По думите му съдът цитира подобно решение за сегашния републикански път I-5, който съществува и е съвсем отделен обект. Освен това първоинстанционният съд неправилно е приел, че инвестиционното предложение за изграждане на магистралата е включено в Интегрираната транспортна стратегия в периода до 2030 година.
Според Гюров обаче, такъв проект в решението на правителството реално няма и затова той определя като незаконосъобразно решението на съда, тъй като Агенция „Пътна инфраструктура“ е изготвила въпросното инвестиционно предложение за магистралата извън своите правомощия. Затова жалбоподателите настояват да бъде отменено решението от 30 ноември на ВАС, с което бяха отхвърлени жалбите срещу ОВОС на избрания комбиниран вариант на трасето. Настояват също за връщане на преписката на административния орган със съответните задължителни указания за отстраняване на допуснатите нарушения. За да подсилят думите си, жалбоподателите заплашват, че ако това не бъде направено, ще сезират европейските институции.