Над 75 на сто от участниците в проучване на Българската стопанска камара (БСК) за бизнес климата за 2018 г. очакват догодина да има ръст на енергийните цени, цените на суровините, фискалната и регулаторната тежест. Проучването сред членовете на Камарата, направено в периода 1 ноември - 1 декември тази година сред 740 компании, бе представено вчера от ръководството на Камарата.
Почти половината от участниците в проучването на БСК посочват, че има влошаване на бизнес средата спрямо миналата година, а една трета отчитат, че тя не се променя. По отношение на състоянието на фирмите спрямо предходното изследване 49 от анкетираните посочват, че отчитат застой в развитието си, 26 на сто - влошаване, а 24 на сто декларират положително изменение в показателите на фирмите, докато през 2017 г. позитивните оценки са били 28 на сто.
Според 58 на сто от участниците в проучването корупцията е нараснала, а според 49 на сто престъпността се увеличава. Продължава да е нисък процентът на отговорилите, че се подобрява достъпът до правосъдие - 18 на сто през тази година при 12 на сто през 2017 г. Най-високо през тази година са оценени омбудсманът и президентската институция, а с най-ниска степен на одобрение от фирмите е съдебната власт и Народното събрание.
Едва 31 на сто подкрепят увеличението на максималния осигурителен доход, 77 на сто не одобряват въвеждането на квоти за наемане на хора с трайни увреждания, 76 на сто не одобряват промените в Наредбата за касовите апарати. Две трети от анкетираните не проявяват интерес към участие в обществени поръчки.