ДФ „Земеделие“ продължи с изплащането на финансовата подкрепа на животновъдите за Кампания 2018 г. Преведени са 111 951 388 лева на 12 325 животновъди по шест схеми за обвързано производство, съобщиха от фонда.
По Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол (ЕЖСК-мляко) са изплатени 35 405 312 лв. За едно допустимо животно по схемата, подпомагането е 542,58 лева за първите 250 животни и 434,06 лева за над 250-тото допустимо животно.
По Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави (СМлК) са преведени 28 339 651 лв. Плащането на животно е 301,15 лева.
По Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол (ЕЖСК-месо) са изплатени 3 131 835 лв. За едно животно подпомагането е 197,54 лева за първите 250 животни и 158,03 лева за над 250-тото допустимо животно.
По Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници (СМКЮ) са изплатени 18 248 544 лв., по 152,55 лева на животно.
По Схемата за обвързано подпомагане за биволи са изплатени 3 615 633 лв. - по 367,30 лева за първите 250 животни и по 293,84 лева за над 250-ото.
По Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол (ДПЖСК) са изплатени 23 210 412 лв. - 73.34 лева за първите 300 животни и 58.67 лева за над 300-тото допустимо животно.
С извършването на плащанията по тези схеми, ДФЗ към момента е разплатил над 150 млн. лв. на животновъдите за Кампания 2018.