Фирмата „Витте Аутомотив България“ получи приза „Работодател на годината“ по време на 15-ата годишна церемония, която се организира от Агенцията по заетостта в края на всяка календарна година. Така агенцията откроява 12 от своите най-успешни партньори сред работодателите. 
В категорията „Работодатели със значим принос на регионалния трудов пазар“ е отличена по една фирма във всяка от 28-те области в страната. За Русе това е „Витте Аутомотив“, като Агенцията по заетостта се мотивира защо спира избора си именно върху нея. 
„Витте Аутомотив България“ е сред технологичните лидери в областта на мехатронните системи за заключване, като непрекъснато инвестира в аргументацията за номинирането. От общо наетите там 57 безработни лица на първичния пазар, 17 са устойчиво заети, 3 са продължително безработни, а 11 са безработни младежи до 29 години, като компанията осигурява служебен транспорт и социални придобивки на работещите, поясняват от АЗ. 
Призът, с който в края на миналата седмица бе удостоена русенската фирма, бе получен от мениджъра „Човешки ресурси“ Светлана Жекова“.