Германският проект "Хлябът свързва", в който има много силно русенско участие, е класиран на първо място в конкурса за наградата на Европейския икономически и социален комитет ЕИСК в Брюксел, съобщи вчера Йордан казаков, председател на Областната организация на пенсионерите. Проектът се реализира от гражданската мрежа ДАНЕТ /Danube-Networkers for Europe/ и приключва през януари следващата година. Русенци бяха едни от най-активните при изпълнението на проекта, като на няколко пъти месиха различни хлябове и дори проведоха ученически конкурс по тази тема в Професионалната гимназия по туризъм.