Два русенски проекта - на Историческия музей и на Художествената галерия, бяха оценени високо и получиха финансиране от Министерството на културата. Това стана ясно окончателно вчера, когато в София директорите на РИМ и ХГ проф.Николай Ненов и Елена Великова подписаха документите. Очаква се до края на календарната година от МК да преведат сумите на музея и галерията и да започне работата по идеите.
 Русенските разработки се състезаваха в сесията на МК за финансиране на проекти в областта на движимото културно наследство, музеите и визуалните изкуства на тема „Музеят като образователна среда“.
В списъка на одобрените РИМ е на четвърто място с проекта „Културна екосистема. Човек и природа - музейни образователни модули“, който получава 63.33 точки. 
Художествената галерия е малко след музея в този престижен списък. Тя е класирана с проекта „Игра с изкуството“, който е оценен на 58.11 точки.
Предвиждаме да разработим две специални учебни тетрадки-помагала с репродукции на картини от нашите фондове, за да могат по тях да се обучават деца с физически и други увреждания, обясни за „Утро“ Елена Великова. 
Трябва да се отбележи, че единствено Русе и Пловдив класират по два проекта и на своите музеи, и на галериите. Това означава, че са успели да съчетаят интересни и иновативни идеи с отлично разработване на съпътстващата документация.     
Прави впечатление, че доста след двата русенски културни институти в обявените от министерството резултати остават такива културни центрове и институти като Градската художествена галерия в Пловдив - едва на 23-а позиция и Историческият музей в Бургас /26-и, в самия финал на списъка на спечелилите/. 
Под чертата на одобрените за субсидиране остават проектите на Софийска градска художествена галерия, Националния музей „Земята и хората, Домът на хумора и сатирата в Габрово и дори Нов български университет. А има и некласирани по различни причини проекти - те са 11 на брой и сред тях са Националната художествена галерия, Регионалният исторически музей в София, Институтът по етнология и фолклористика към БАН и други.