30 инспектори ще патрулират по пътищата в Русенска област и ще дебнат за автомобили без винетки. Служителите към новото Национално тол управление ще контролират превозните средства, които се движат по платената пътна мрежа, като ще имат право да ги спират, ако електронната система установи, че винетката е невалидна или липсва такава. Тол полицаите на Пътната агенция ще събират и таксите, като ще отчитат събраните приходи и съставените и връчени актове. 
Всъщност в страната ще има девет сектора „Контрол и правоприлагане“ към Националното тол управление. Структурата в Русе обхваща четири области - Русе, Силистра, където ще бъдат назначени 18 инспектори, и Разград и Търговище, където по 12 души ще осъществяват контрол. Заплатата на инспекторите е от 1100 до 1300 лева, а за 30-те обявени позиции за Русенска област се борят 145 души. Кандидатите бяха отсяти след подбор по документи от комисия, а днес и утре те трябва да се явят на интервю в сградата на Областно пътно управление. След това ще се премине към наемането по райони. 
Ангажиментът на тол полицията ще бъде освен да осъществява контрол по пътищата, да се намесва и при необходимост да отбива автомобилите на пътя за проверка. Служители на новата структура ще могат чрез постоянно светещ или мигащ надпис „Национално тол управление - Следвай ме!“ да проверяват документите за самоличност и свидетелството за управление на водача, както и всички документи, свързани с управляваното превозно средство. 
Наред с това ще бъде назначен и началник-сектор „Контрол и правоприлагане“ за регионалния център в Русе, като за тази позиция се борят 11 кандидати. Те обаче ще се явят на тест в края на другата седмица в София, а ако го издържат успешно, с тях също ще има събеседване.