Изпращаме изключително успешна година, в която отбелязахме много успехи, реализирахме значими европейски проекти, направихме добър прием от над 2500 студенти и получихме висока акредитационна оценка. Така обобщи накратко пред журналисти отиващата си 2018 година чл.-кор.проф.Христо Белоев, който от февруари отново е ректор на Русенския университет. Той благодари на журналистите за тяхното съпричастие към разнообразната дейност на РУ, благодарение на която висшето учебно заведение е герой в над 2400 медийни публикации. 
Ректорът съобщи, че въпреки че финансирането е ограничено, работещите в РУ ще получат допълнително материално стимулиране - по една пълна 13-а заплата. А от януари ще повишим заплатите с 5 процента, допълни Белоев.