Жалба до Софийския административен съд подаде вчера община Русе срещу решението на Комитета за наблюдение на оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 (ОПОС). С него управляващият орган обяви списък със седем общини - Бургас, Видин, Димитровград, Монтана, Пловдив, Смолян и, разбира се, Столична община, на които се предоставя безвъзмездна финансова помощ от около 111 милиона за борба с мръсния въздух.

Община Русе обаче отпадна от този списък, въпреки че градът е сред рекордьорите по високи нива на замърсяване с фини прахови частици. 
Решението засяга интереса на община Русе, тъй като тя е изключена от възможния кръг лица (бенефициенти), на които може да бъде предоставена безвъзмездна финансова помощ по ОПОС за подмяна на индивидуалните и многофамилни отоплителни устройства, работещи на твърдо гориво (дърва и въглища) с друг вид отоплителни устройства на газ, електричество и пелети. Затова общината внесе жалба в съда срещу решението на управляващия орган. 
Русе е град на химическата промишленост и има много сериозни проблеми с атмосферния въздух. Изненадан съм от решението на управляващия орган и след работна среща с кмета Пламен Стоилов уточнихме мерки, които да се предприемат, а именно да се входира жалба в съда, каза депутатът Пламен Нунев, който по този повод днес има среща с екоминистъра.
А иначе вчера данните на Европейския индекс за чистотата на въздуха отново показаха, че качеството е лошо. За пореден ден има наднормена концентрация на прахови частици с големина до 10 микрона (РМ 10), като за лошия въздух допринася и безветрието, което създава условия за натрупване на високи концентрации във въздуха. Същите данни показват, че за последните 100 дни е имало само 1 ден с добър за дишане въздух в Русе, а 32 са били със сравнително добър.
За сравнение: В Бургас са дишали добър въздух 5 дни през последните малко повече от три месеца, а сравнително добър е бил през 45 дни; във Видин положението е почти като русенското - само по 1 ден с добър и със сравнително добър въздух; димитровградчани са имали 15 дни с добър въздух и 46 със сравнително добър за дишане; в Пловдив дните със сравнително добър въздух са 27 и нито един с добър; а в родопския Смолян са се радвали на 12 дни с добър и на 33 със сравнително добър въздух. Положението в Столична община през последните 100 дни е: 4 дни с добър за дишане въздух и 42 със сравнително добър. За Монтана няма данни в европейската система за отчитане качеството на въздуха.
Всички разлики до 100 дни означават, че въздухът е бил опасен за дишане.
Вчера от изброените дотук градове само в Русе и Бургас са измерени наднормени концентрации на фини прахови частици (РМ 10). А ако ги подредим по отчетени дни с добър и сравнително добър въздух общо, класацията ще се оглави от Видин (2 дни), следван от Пловдив (27 дни). Третото място трябва да е за Русе (33 дни), а след него ще се наредят в низходящ ред Смолян (45 дни), Столична община (46 дни), Бургас (50 дни) и Димитровград (61 дни).
При това положение логичният въпрос е защо Русе не е в списъка с градовете, които ще бъдат подпомогнати финансово за справянето с наднормените концентрации на фини прахови частици, чийто основен източник през зимата е отоплението с твърдо гориво. А отговорът със сигурност е извън тази логика.