България получава 7,78 т. и се нарежда на 41-во място от 162 държави в тазгодишната класация за човешка свобода. Индексът HFI се изготвя от Института Катон и се представя в България от Института за пазарна икономика. Той измерва широкото понятие за свобода, включващо индивидуалните, гражданските и икономическите свободи. Методологията включва събиране на данни от редица световни организации (например МВФ, СБ, СТО), експертни въпросници, информация от други индекси (като този за правене на бизнес и за глобална конкурентоспособност). Индексът се формира от 83 отделни показателя, групирани в 12 категории, измерени по скалата от 0 до 10 точки. 
Сред държавите в Европейския съюз по-нисък резултат от България имат само Унгария и Гърция. Спрямо изданието от миналата година резултатът на страната намалява с 0,04 т. без промяна на позицията й в класацията.
България получава максималния резултат от 10 т. за свободното движение на хората във и извън страната.
Най-проблемните за страната ни категории са Върховенство на закона (4,9 т.) и Съдебна система и право на собственост (4,8 т.). За независимостта на съда страната получава едва 3,3 т., а доверието в полицията е оценено с 4,3 точки. 
По отношение на икономиката получаваме ниски резултати още заради високите разходи на правителството (5,7 т.) и значителните трансфери и субсидии (5,8 т.). Най-добри в тази категория пък са резултатите по отношение на данъчното бреме (8,5 т.) и държавните компании (8,0 т.).